Skip to content

Yamaçparaşütü Başlangıç Kursu (P2)

Eylül 1, 2021
Mayıs 2, 2021
Ayaş Ankara
Başlamadı
Kurs için hazırlanması gereken belgelerdir.
Yamaçparaşütü Başlangıç Kursu (P2)
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye

-Katılımcıların en az 17 yaşından gün almaları gerekmektedir. (18 yaş altında ki kursiyerlerin
velilerinden taahhütname ile başvurmaları gerekmektedir.) Hafif tempo koşabilen herkes katılabilir.
-Epilepsi, astım, kalp, bel ve omurga rahatsızlıkları olanlar eğitime katılamazlar.
-En az 45 Kg en fazla 120 kg olmak.
İlgili detaylar kayıt dönemi öncesinde adaylara duyurulmaktadır.
Yamaç Paraşütü Başlangıç Eğitimi (P2)
Kurs programı FAI ve THK yönetmelik ve kurallarına göre güncel bilgilerle verilecektir. Kursumuz yamaç
paraşütü sporu ile tanışma aşamasıdır.

Teorik Eğitim:

Kurs eğitim programı tüm dünyada kabul gören eğitim mevzuatına uygun olarak THK bünyesinde
eğitim almış sertifikalı eğitmenlerce verilmektedir. Eğitimlerimizde en az 2 eğitmen bulunmaktadır. Eğitimin
amacı yamaç paraşütünü tanımak, gerekli kumandaları öğrenmek, güvenli bir şekilde kalkış ve iniş yapma
becerisini edinmektir. Aldığınız eğitimin kalitesi ilerideki uçuş hayatınız için son derece önemlidir. Çünkü uçuş
kariyeriniz için edineceğiniz beceriler için güçlü bir temel oluşturur. Öğrenciler uçuş öncesi yamaç paraşütü
sporunun her aşamasında yararlanacakları en az 25 saatlik teorik ders programı ile kursa başlarlar. Teorik
derslerinin tamamlanmasının ardından öğrenci normal ve emercensi (acil durumlar) usuller sınavına tabii
tutularak kursun ilk aşaması tamamlanır. Kursiyer sınav sonunda Seviye 1 =P1 sertifikasına sahip olur ve artık
uygulamalı yer eğitimi ve uçuşlara hazırdır. Uygulamalı yer çalışmaları ile öğrencilerin yeterli kanat
hâkimiyetine ulaşması ve sevk idareyi öğrenmesi sağlanır. Normal Teorik sınavda % 75 ve üstü not alanlar geçmiş sayılırlar. Normal teorik sınavlarda % 70 ve
aşağısında başarı gösterenler sözlüye alınır veya eğitim tekrarı yaptırılır.
Acil Durumlar Teorik sınavlarda %100 puan almak esastır. % 95 ve üstü alanlar (tam puan alınması
belirtilen sorulardan hata yapmadıkları takdirde) geçmiş sayılırlar. Söz konusu sorulardan hata yapanlar sözlüye
alınırlar. Acil Durumlar Teorik sınavlarda % 85 – % 95 arasında başarı gösterenler sözlüye alınırlar. Sözlüden de
başarı gösteremeyenler veya uçuş emniyeti açısından önemli görülen sorularda tam başarı sağlayamayanlar
telafi eğitimine alınırlar bunda da başarılı olamayanlar yamaç paraşütü başlangıç eğitimine devam haklarını
kaybederler. İsterlerse bir sonraki kursa dahil olabilirler.
Kurs süresince verilecek dersler;

 • Yamaç paraşütüne Giriş ve Tarihçesi
 • Yamaç paraşütünün Yapısı ve Kısımları
 • Malzeme Bilgisi
 • Uçuş Tekniği
 • Sevk ve İdare
 • Aerodinamik
 • Hava Trafik Kuralları
 • Meteoroloji
 • Pratik Uçuş ve Emniyeti
 • Acil Durumlardan Çıkış
 • Yedek Atma
 • Sürüklenmeden Kurtulma,
 • İlkyardım

Yer eğitimi

Teorik dersleri tamamlayan ve sınavlarda başarılı olan kursiyerler eğitimin bir sonraki aşamasına olan,
yer eğitimi çalışmalarına geçmektedir. Yer eğitimi çalışmaları kanat hâkimiyeti için oldukça önemlidir. Yerde
kanat hâkimiyeti, iniş kalkış ve koşu pozisyonları ile kanadın baş üzerinde tutulması çalışmaları düz bir zeminde
yapılarak kanadın tepkilerine alışılmaya çalışılır.
Çalışmanın başında öğrencilere eğitmenler tarafından malzemelerin kuşanılması ve genel kullanımı
hakkında ayrıntılı bir brifing verilir. Her uçuştan önce rüzgâr kontrolü, kanadın serilmesi, hazırlanması, kalkış, uçuşta kanadın sevk idaresi ve iniş, yapılması gereken prosedürlerdir. Yer çalışmasında ne kadar çok pratik
yapılır ise karşılaşılan sorunların üstesinden daha rahat geline bilinir. Yer çalışmasında uçuş, kalkış ve iniş için
ihtiyaç duyduğumuz refleks guruplarının gelişmesi amaçlanmaktadır. Kursiyer malzemeleri kuşanır ve
eğitmeniyle birebir olarak çalışmaya başlar. Kursiyer, arkasına serili olan kanadı yerden kaldırarak üstüne
getirme ve düzgün bir şekilde üstünde tutabilme konusunda deneyim kazandırılmaya çalışılır. Bunları yaparken
dikkat edilmesi gereken en önemli nokta dengeli ve düzgün bir şekilde koşmayı sürdürmek, kanadın herhangi
bir tarafa yatması durumunda da gerekli tepkiyi verebilmektir. Temel malzeme bilgisini edindiğiniz, uygun
kalkış tekniği ve kanat kontrolü yeteneğini kazanmaya başladığınız bu etap fiziksel anlamda uçmaya kıyasla
daha yorucu olsa da kısa sürede bitmektedir. Tüm kursiyerler belirli standarda ulaşana kadar yer eğitimine
tekrar edilir.
Alçak Tepe Uçuş Eğitimi:
Yer çalışmasını tamamlayan öğrenciler, havanın uygun olması halinde aynı gün eğitim tepesi uçuşlarına

Etkinlik Harita Bilgisi