RÜZGAR HAVACILIK

Yamaç paraşütü

Eğitimleri

 

Başlangıç ve ileri düzeyde yamaç paraşütü eğitimleri veriyoruz.

Tandem yamaç paraşütü uçuşları ile insanları sporla tanıştırıyoruz.

 

Rüzgar Havacılık Kulübü olarak 21 Ekim 2019 tarihinde yamaç paraşütü başlangıç eğitimi kursunu açıyoruz.

Yamaçparaşüt Başlangıç Kursu (P2)
Kurs; öğrenci sayısı ve meteorolojik koşullara bağlı olarak asgari 7 uçuş
günüdür.

Kursa Katılım Şartları
a. 16 yaşından gün almış olmak,
b. En az 1.50 m, en fazla 2.00 m boyunda ve en az 45 kg, en fazla 120 kg
ağırlığında olmak,
c. En az ilköğretim mezunu olmak,
d. Sağlık yönünden uçuşa engel bir durumu bulunmamak,
e. Kondisyon ve fiziği spora uygun olmak, şartları aranır.

Hazırlanması Gereken Evraklar
a. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
b. Adli sicil kaydı kursun başlamasından en fazla 6 ay önce alınmış
olmalıdır, 18 yaşının altındaki kişilerden alınmaz. (Adli Sicil
kaydında her hangi bir nedenden yargısı devam edenle, taksirli suçlar
dışında kalan suçlardan hüküm giymiş olanlar kursa kabul
edilmezler.)
c. Kan grubu belgesi, (Ehliyet/Nüfus Cüzdanı üzerinde belirtilmiş ise
yeterlidir.)
d. Öğrenim durum belgesi,
e. Taahhütname, 18 yaşını doldurmamış olanlar için ayrıca velisinden
imzalı ve noter onaylı muvafakatname belgesi getirirler. (EK-A)
f. Son 6 ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf. Uçuş kaza sigortası
ya da sigorta bedelini ilgili hesaba yatırdığına ilişkin banka dekontu,
g. Aile hekimliğinden Yamaçparaşüt Sporu Yapabilir ibareli rapor almış
olmak. Sorumlu öğretmen gerekli görmesi halinde Tam teşekküllü bir
hastaneden “Uçuş ve Atlayışa Elverişlidir” ibareli heyet raporu talep
edebilir.
h. Sertifika arkasına yapıştırılmak üzere THK pulu almak,

Teorik ve Uygulamalı Yer Eğitimi
Eğitim; EK-B1’de belirtilen içeriğe uygun şekilde hazırlanacak eğitim
programına göre yürütülür. Yer çalışmalarında her öğrenciden kanadı
uçuşa hazırlaması, baş üzerinde tam olarak kontrol edebilmesi ve kalkış
pozisyonu ile koşusunu doğru olarak yapabilmesi istenir.
Bu çalışmalarda öğrencinin bilinçli olup olmamasına, kanat kontrolüne ve
sevk idaresine bakılır. Teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla
tamamlayanlar son olarak bir sınava tabi tutulur. (Uygulamalı eğitimlerde
başarısız olanlar sınava tabi tutulmadan durumları öğrenci değerlendirme
fişlerine işlenerek eğitimleri sonlandırılır.) Geçerli not %75’tir. Yazılı
sınav sonucunda başarısız olanlara talepleri halinde 1 gün hazırlık süresi
verilerek sözlü ve yazılı sınav tekrarı yapılabilir.

Uygulamalı Uçuş Eğitimi
Bu safhada tatbiki uçuş yaptırılır. Yer eğitimi sonunda sınavda geçerli not
alan ve eğimli arazi ve alçak tepe çalışmalarında yeterli başarı gösteren
kursiyerler (Kubbe kontrolü sağlama, aksaklık giderici kumanda
verebilme) uçuşa başlatılırlar. Alçak tepe(60 m’nin altındaki tepe) uçuş
sayıları kursiyer gelişimine göre öğretmen tarafından belirlenir. Her
öğrenciye 60-350 m yüksekliğindeki tepelerden minimum 7 maksimum 10
uçuş yaptırılır. Öğretmenler kalkış ve iniş alanlarını net şekilde
görebilmelidir. Buradaki amaç öğrenciyi yavaş yavaş irtifaya alıştırmaktır.
Kurs boyunca öğrencinin durumu “Öğrenci Pilot Değerlendirme Fişi”ne
(EK-C1) işlenir ve değerlendirmesi yapılır. Bu safhadaki maksimum
rüzgâr limiti 20 km’dir.
Kurs sonunda yüksek tepelerden (60-350 m) 7-10 uçuş yaparak öğretmen
kanaatini kazananlara (EK–I)’deki “THK Yamaçparaşüt Sertifikası” ile
(EK–J)’deki “Yamaçparaşüt Pilot Lisansı” verilir.

Kurs gereklilikleri ve hazırlanması gereken belgeler  THKY-311 yönergesinde belirtildiği gibidir. Sertifikalar ve ekleri incelemek için THKY-311’e göz atabilirsiniz.