RÜZGAR HAVACILIK

Yamaç paraşütü

Eğitimleri

 

Başlangıç ve ileri düzeyde yamaç paraşütü eğitimleri veriyoruz.

Tandem yamaç paraşütü uçuşları ile insanları sporla tanıştırıyoruz.

Yamaç Paraşütü Orta Seviye Eğitimi (P3)

P3 Orta Seviye Pilot Kursu: kursiyer sayısı ve meteorolojik koşullara bağlı olarak asgari 30 uçuş günüdür .

Kursa Katılım Şartları

a. Sağlık yönünden uçuşa engel bir durumu bulunmamak,
b. Kondisyon ve fiziği spora uygun olmak,
c. “P2” Başlangıç Pilot sertifikasına sahip olmak şartları aranır.

Hazırlanması Gereken Evraklar

a. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
b. Adli sicil kaydı, kursun başlamasından en fazla 6 ay önce alınmış olmalıdır, 18 yaşının altındaki kişilerden alınmaz. (Adli Sicil kaydında
her hangi bir nedenden yargısı devam edenle, taksirli suçlar dışında kalan suçlardan hüküm giymiş olanlar kursa kabul edilmezler.) (E Devlet çıktısı),
c. Kan grubu belgesi, (Ehliyet/Nüfus Cüzdanı üzerinde belirtilmiş ise yeterlidir.)
f. Öğrenim durum belgesi (E-Devlet çıktısı),
g. “P2” Başlangıç Yamaç paraşüt Pilot Lisansı fotokopisi,
d. Son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.
e. Uçuş kaza sigortası ya da sigorta bedelini ilgili hesaba yatırdığına ilişkin banka dekontu,
f. Yamaç paraşüt sporu yapabilmek için tek hekim raporu almış olmak. Eğitim süresince uçuşa ve atlayışa elverişliliğini etkileyecek sağlık durumunda şüpheli bir durumun tespiti halinde kişi 1. Basamak, 2, 3. Basamak sağlık hizmet  sunucularından birine yeniden sağlık raporu almak amacı ile yönlendirilir.
g. Taahhütname, (18 yaşını doldurmamış olanlar için ayrıca velisinden imzalı ve noter onaylı muvafakatname belgesi,
EK-A) alınır.
h. Kurs sonrasında sertifika arkasına yapıştırılmak üzere THK pulu,

P3 Orta Seviye Pilot Kursu Amacı

Orta seviye pilot eğitiminde amaç uçucunun kendi başına kalkış ,sevk ve idare, iniş becerilerini arttırmak havada yaşanabilecek bazı acil durumların simülasyonu ile belirli refleksleri kazandırmaktır.

Teorik ve Uygulamalı Yer Eğitimi 

Yer çalışmalarında her kursiyerden kanadı uçuşa hazırlaması, baş üzerinde tam olarak kontrol edebilmesi ve Ters kalkış pozisyonu ile koşusunu doğru olarak yapabilmesi istenir. Teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar sınava tabi tutulurlar. Sınavlarda başarılı olanlar uygulamalı uçuş eğitimine katılırlar.

Uygulamalı Uçuş Eğitimi 

Bu safhada 40 sorti uygulamalı uçuş eğitimine ilave olarak temel emercensi çalışmaları yaptırılır. /15:00 saate (minimum 05:00 saati yelken uçuşu, 02:00 saati termik uçuşu olmak üzere) tamamlatılır.  İlk 20 uçuşta kursiyerin düzgün kalkış tekniği, kalkışta ve uçuşta kanat kontrolü, sevk-idaresi ve hedefe yakın inişi değerlendirilir. Bu safhada ayrıca frenli, frensiz, ağırlık değiştirerek 360º dönüşler, hız sistemi kullanımı ve kulak kapatma çalışmaları da uygulamalı olarak yaptırılır.   Kurs süresince kalkış ve inişler kamera ile kayıt altına alınarak uçuş günü sonunda kursiyerler ile birlikte değerlendirlir, kursiyerlere hataları gösterilerek gerekli düzeltmeler yapılır. Bu safha sonunda Temel Emercensi (Basic SIV) uçuş eğitimi yaptırılır. Eğitimi başarıyla  tamamlayan kursiyerlere THK Yamaçparaşüt Sertifikasıve Yamaçparaşüt Pilot Lisansıverilir.

 

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widgets_ImageGrid_Widget”][/siteorigin_widget]