Yamaç Paraşütü Eğitimi

Yamaç paraşütü eğitimi için gereken belgeler ve şartlar.

 

“Eğer uçmayı bir kere olsun tattıysanız ,dünyayı sonsuza dek göğe bakarak gezersiniz,çünkü oradaydınız ve oraya dönmenin özlemini çekersiniz.”

“When once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return.”

 

– Leonardo da Vinci

Yamaç Paraşütü Başlangıç Kursu için Gereken Şartlar Ve Belgeler

Kursa katılım şartları

a. 16 yaşından gün almış olmak,
b. En az 1.50 m, en fazla 2.00 m boyunda ve en az 45 kg, en fazla 120 kg
ağırlığında olmak,
c. En az ilköğretim mezunu olmak,
d. Sağlık yönünden uçuşa engel bir durumu bulunmamak,
e. Kondisyon ve fiziği spora uygun olmak, şartları aranır.

Hazırlanması Gereken Evraklar

a. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
b. Adli sicil kaydı kursun başlamasından en fazla 6 ay önce alınmış
olmalıdır, 18 yaşının altındaki kişilerden alınmaz. (Adli Sicil kaydında
her hangi bir nedenden yargısı devam edenle, taksirli suçlar dışında
kalan suçlardan hüküm giymiş olanlar kursa kabul edilmezler.) (EDevlet çıktısı),
c. Kan grubu belgesi, (Ehliyet/Nüfus Cüzdanı üzerinde belirtilmiş ise
yeterlidir.)
d. Öğrenim durum belgesi,
e. Taahhütname, 18 yaşını doldurmamış olanlar için ayrıca velisinden
imzalı ve noter onaylı muvafakatname belgesi getirirler. (EK-A)
f. Son 6 ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf.
g. Uçuş kaza sigortası ya da sigorta bedelini ilgili hesaba yatırdığına
ilişkin banka dekontu.
h. Yamaç paraşütü eğitimi alabilmek için tek hekim raporu almış olmak.
Eğitim süresince uçuşa ve atlayışa elverişliliğini etkileyecek sağlık
durumunda şüpheli bir durumun tespiti halinde kişi 1. Basamak, 2, 3.
Basamak sağlık hizmet sunucularından birine yeniden sağlık raporu
almak amacı ile yönlendirilir.
i. Sertifika arkasına yapıştırılmak üzere THK pulu almak.

 

Yamaç Paraşütü Kulüp PilotluğuEğitimi (P3) Kursu için Gereken Şartlar Ve Belgeler

Kursa katılım şartları

a. Sağlık yönünden uçuşa engel bir durumu bulunmamak,
b. Kondisyon ve fiziği spora uygun olmak,
c. “P2” Başlangıç Pilot sertifikasına sahip olmak şartları aranır

Hazırlanması Gereken Evraklar

a. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
b. Adli sicil kaydı, kursun başlamasından en fazla 6 ay önce alınmış
olmalıdır, 18 yaşının altındaki kişilerden alınmaz. (Adli Sicil kaydında
THKY-311
16
her hangi bir nedenden yargısı devam edenle, taksirli suçlar dışında
kalan suçlardan hüküm giymiş olanlar kursa kabul edilmezler.) (EDevlet çıktısı),
c. Kan grubu belgesi, (Ehliyet/Nüfus Cüzdanı üzerinde belirtilmiş ise
yeterlidir.)
f. Öğrenim durum belgesi (E-Devlet çıktısı),
g. “P2” Başlangıç Yamaçparaşüt Pilot Lisansı fotokopisi,
d. Son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.
e. Uçuş kaza sigortası ya da sigorta bedelini ilgili hesaba yatırdığına ilişkin
banka dekontu,
f. Yamaçparaşüt sporu yapabilmek için tek hekim raporu almış olmak.
Eğitim süresince uçuşa ve atlayışa elverişliliğini etkileyecek sağlık
durumunda şüpheli bir durumun tespiti halinde kişi 1. Basamak, 2, 3.
Basamak sağlık hizmet sunucularından birine yeniden sağlık raporu
almak amacı ile yönlendirilir.
g. Taahhütname, (18 yaşını doldurmamış olanlar için ayrıca velisinden
imzalı ve noter onaylı muvafakatname belgesi, EK-A) alınır.
h. Kurs sonrasında sertifika arkasına yapıştırılmak üzere THK pulu

 

Yamaç Paraşütü İle Yer çalışması yapan bir öğrenci grubu.

Yamaçparaşütü yer eğitimi